A gazdasági teljesítmény mérése konvergencia-vizsgálat során

 

Polgári Szemle, 19. évf. 1–3. szám, 2023, 31–47., DOI: 10.24307/psz.2023.0904

Dr. Szabó Barna PhD, pénzügyőr őrnagy, nyomozó, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztály (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), Dr. Dávid Lóránt Dénes PhD, egyetemi tanár, Neumann János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Turizmus-vendéglátás Tanszék (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Összefoglalás

A gazdasági és társadalmi folyamatok célszerű állami befolyásolásához statisztikai adatokra, tényekre és más ismeretekre van szükség, melyek között kiemelt fontossággal bír a gazdasági teljesítmény, és annak összehasonlítása – regionális integrációban részt vevő országok esetében elsősorban a közösség többi tagállamaival – annak megállapítása érdekében, hogy felzárkózást, vagy éppen ellenkezőleg, lemaradást tapasztalhatunk; objektív számsorokkal előkészítve ezzel az aktuális gazdaságpolitikai döntéseket, a döntéshozók számára. Jelen tanulmányunk hipotézise ezzel párhuzamban az, hogy a gazdasági fejlettség konvergenciájának mérésére – a sokat vitatott – GDP mutatók önálló elemzése korlátozottan alkalmas. Hipotézis-vizsgálatunk során az általunk legismertebbnek/legsikeresebbnek tartott hat regionális integrációt választottuk ki, és a számítások során a GDP mellett, egy másik összetettebb – részünkről pontosabbnak vélt – úgynevezett Komplex Gazdasági Jóléti Mutatót (továbbiakban: KGJM index) is figyelembe vettünk. Primer kutatásunk eredménye arra enged következtetni, hogy hipotézisünk HAMIS/IGAZ-nak bizonyul, azaz a GDP mutató ugyan nem tökéletes mérőszám, de átlagos gazdasági teljesítmény, és más változók (pl. külső tőkétől való függés) mellett gazdasági fejlődést torzító hatása nem jelentős, nagyobb középértéktől való eltérés esetén azonban nem tekinthetünk el pontosabb mérőszámok alkalmazásától, mint amilyen többek között a nevezett KGJM index, vagy a napjainkra összetételét tekintve pontosan még nem definiált nemzeti vagyon mutatói.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: B41, C22, C43, E01, F63, O11, P17

Kulcsszavak: gazdasági teljesítmény mérése, GDP, NKLS index, nemzeti vagyon, gazdasági teljesítmény konvergenciája, regionális integráció

Measurement of Economic Performance in the Convergence Analysis

Summary

In order to influence economic and social processes in a meaningful way, statistical data, facts and other knowledge are needed. A From these, economic performance, and, in the case of countries participating in regional integration, their comparison with other Member States of the Community in particular , - are of particular importance to determine whether we are catching up or lagging behind. Thereby, we are setting the stage for the current economic policy decisions for decision-makers through objective figures. In parallel, the hypothesis of the present study is that the independent analysis of the much-debated GDP indicators is of limited use for measuring the convergence of economic development. For our hypothesis testing, we selected the six regional integration processes that we consider best known/most successful and, in addition to GDP, we also included in our calculations another more complex, so-called Complex Economic Well-being Index (hereafter: CGEI), that we believe to be more accurate. The results of our primary research suggest that our hypothesis is FALSE/TRUE. Namely, GDP is not a perfect measure, but its distorting effect on economic development is not significant when compared with average economic performance and other variables (e.g. dependence on external capital). If, however, the deviation from the mean is larger, the use of more precise measures, such as the above-mentioned PPSI index, and the indicators of national wealth, whose composition is not yet precisely defined, becomes necessary.

Journal of Economic Literature (JEL) codes: B41, C22, C43, E01, F63, O11, P17

Keywords: economic performance measurement, GDP, NKLS index, national wealth, convergence of economic performance, regional integration