A kiberhadviselés projektszempontú értelmezése elméleti és gyakorlati síkon

 

Polgári Szemle, 18. évf. 4–6. szám, 2022, 325–337., DOI: 10.24307/psz.2022.1223

Dobos Oszkár, tanársegéd, Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar, (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Összefoglalás

Napjaink fontos, talán legfontosabb területe az információs műveletek. Azért a legfontosabb, mert alkotó elemei, maga az információ, valamint a környezet, amiben az információ keletkezik, tárolódik és felhasználódik. A kibertérbe minden terület becsatlakozik, mi több joggal mondhatjuk, hogy napjainkra az alapja és mozgatórugója ezeknek. Ezért nevezzük a jelenkor társadalmát információs társadalomnak. Az ipar, a gazdaság és a politika, valamint természetesen a hadviselés is információs alapokon működik, mindegy milyen szakterületről beszélünk, az adat, az információ a digitalizáció biztosan szerves részét képezi. Napjainkban teljes mértékben az információ alapján működik a világ, ezért a fejlesztések iránya megfordul, nem a lakosság veszi át a hadsereg fejlesztéseit, hanem a hadsereg indul ki a civil fejlesztésekből. Eszerint az informatika szektor, pontosabban az infokommunikációs (továbbiakban IKT) szektor adja az alapot a fejlesztéseknek, amelyek utána az információs műveletekben is felhasználásra kerülnek. Napjainkban az IKT ipar és fejlesztéseik (ez minden iparágra vonatkozik) teljesen projekt alapon működnek, mind módszertant, mind pedig gazdasági, üzleti modellt tekintve. Ezen projektek, több aspektusból is kiemelkedően komplexek. A projektek mindig ideiglenes szerveződések, ezért sérülékenyebbek. Ezért tartom fontosnak a projektmenedzsment és az információs műveletek vizsgálatát, ami jelen publikáció témája.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: O22, D89, H56

Kulcsszavak: projektmenedzsment, információs műveletek, kiberhadviselés, kibervédelem 

Understanding Cyber Warfare from a Project Perspective in Theory and in Practice

Summary

Information operations may be the most important area of our time. It can be considered the most important because it is made up of the information itself and the environment in which it is created, stored and used. Cyberspace integrates all domains and, moreover, it is fair to say that cyberspace has become the foundation and driving force of all these fields; hence the term information society. Industry, economy and politics, and of course warfare, are all based on information: no matter what discipline we are talking about, data, information and digitalisation are certainly an integral part of it. Today, the world operates entirely based on information, and therefore the direction of development is reversed: it is not the population that adopts the development of the military, but it is the military that takes off from civilian development. Accordingly, the information sector, or more precisely the infocommunications (ICT) sector, provides the basis for developments which are then used in information operations. Today, the ICT industry and its developments are entirely project-based, both in terms of methodology, and economic and business models. These projects are very complex from different aspects. The information technology is so interdisciplinary in this times, many autonomous organizations belong to a project organisation with different IT security policies. The projects have temporary organizations, that is why they have higher vulnerability. This is why I consider it important to study project management and information operations, which is the subject of this publication.

Journal of Economic Literature (JEL) codes: O22, D89, H56

Keywords: Project management, information operations, cyberwarfare, cyber defence