Bevándorláspolitikák Kelet-Ázsiában elméleti megközelítésben

 

Polgári Szemle, 18. évf. 4–6. szám, 2022, 263–278., DOI: 10.24307/psz.2022.1219

Dr. Koudela Pál PhD, irodavezető, Budapesti Gazdasági Egyetem, Keleti Üzleti Akadé­miai Központ, főiskolai tanár, Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Összefoglalás

A migrációra vonatkozó kelet-ázsiai politikák értelmezésének legfontosabb dimenziói közé tartoznak a nemzetállam és gazdaság, a globalizáció és nemzetköziesedés viszonyrendszerei, ám ezek egyes megközelítési módjai, elméleti keretei oly mértékben eltérhetnek egymástól, ami a konkrét cselekvési szinteken, intézményeknél vagy a migrációra vonatkozó területeken, mint határrezsimek, beléptetés, idegen munkaerő alkalmazása és az integráció, akár meg is fordíthatják az érvelés logikáját. A hagyományosan két csoportba osztható: a makroökonómiai indíttatású és a nemzeti identitás felől közelítő elméletek egyre kevésbé írják le önmagukban az egyes államok keretei között vagy azok egymás közti kapcsolatában zajló szabályozások belső rendszerét, így szükségessé vált nem csupán rivális teóriákként alkalmazni, hanem a lehetséges pontokon egybefonni azokat. Mindez azonban felveti azt a kérdést is, miszerint a korábbi logikai konstrukciókban felvázolt nemzetállam fogalmak érvényesek-e egyáltalán a mai globalizációs körülmények között. Jelen tanulmányban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: F22, F38, J15, J61, K37, O24, Z10

Kulcsszavak: Kelet-Ázsia, migráció, nemzetállam, migráció-szabályozás, globalizáció

Immigration Policies in East Asia in a Theoretical Approach

Summary

Among others the most important dimensions to interpret East Asian policies related to migration are the interrelatedness of nation state and economy, globalization, and internationalization. However, some relevant approaches and theoretical frames can differ to each other to such a great extent, that the logic of reasoning can be reversed at the particular levels of action, institutions or migration-related fields like border regimes, border entry, foreign labour employment or integration. Theories in their own which are traditionally divided into the two broad groups of those based on macro economical models and those, approaching from national identity, hardly any longer describes the inner systems of regulations within the framework of states and among international relationships. Consequently, it is essential not only to apply them as concurrent theories but rather brush them together at the possible points. Another question emerges among all of these, whether nation state concepts sketched in previous logical constructions are still valid in today’s circumstances of globalization. In this study we are seeking answers for these questions. 

Journal of Economic Literature (JEL) codes: F22, F38, J15, J61, K37, O24, Z10

Keywords: East Asia, migration, nation state, migration regulation, globalization