Az egyetemi autonómia természete: alapítványi struktúra és állami fenntartás Magyarországon

 

Polgári Szemle, 18. évf. 4–6. szám, 2022, 229–243., DOI: 10.24307/psz.2022.1217

Dr. Golovics József PhD, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), Dr. Veres Pál PhD, ny. egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Összefoglalás

A felsőoktatási átalakítások során rendre előkerül az a kérdés, hogy a változtatás miként érinti az egyetemek autonómiáját. Ennek eldöntése azonban nem lehetséges az autonómia fogalmának komplexebb értelmezése nélkül. Jelen tanulmányban erre teszünk kísérletet. Az autonómiát az egyetem belső stakeholdereihez delegált jogosultságcsomagként definiáljuk, amelynek célja az akadémiai szabadság intézményes biztosítása. Amellett érvelünk, hogy az autonómia természetének, s a mindenkori állapotoknak a teljes körű leírásához külön szükséges kezelni az egyetemek államtól, illetve fenntartótól vett autonómiáját, továbbá vizsgálni kell az autonóm jogosítványok szervezeten belüli megosztását is. Ezen koncepcionális keret felhasználásával elemezzük a magyarországi helyzetet, összehasonlítva az alapítványi fenntartásba került egyetemek autonómiáját az állami fenntartásban lévőkével. Következtetésünk az, hogy előbbiben a jogosultságok döntő részben a fenntartóhoz, illetve az ő „ügynökeiként” működő felsővezetőkhöz kerülnek. Így ez a konstrukció eredendően az állami fenntartáshoz képest kevesebb védelmet nyújt az akadémiai szabadság megéléséhez, annak érvényesülése jelentős részben a jogosultságokkal bíró szereplők motivációin múlik.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: D23, I23, I28

Kulcsszavak: felsőoktatás, autonómia, akadémiai szabadság, oktatáspolitika

A Comparison of State Maintenance and the Foundation Model in Hungarian Higher Education

Summary

University autonomy is always a hot topic during higher education reforms. However, describing the changes in the content of autonomy is impossible without a complex understanding of the nature of the concept. This paper intends to provide a progress in this. Autonomy is defined as a package of rights delegated to the university's internal stakeholders, the purpose of which is to institutionally ensure academic freedom. We claim that the concept of autonomy from the state should be separated from autonomy from the maintainer. Besides, the analysis of the distribution of autonomous rights within the organization it is also indispensable to entirely describe the nature of autonomy. Using this conceptual framework, we analyse the situation in Hungary, comparing the autonomy of universities maintained by foundations with those maintained by the state. Our conclusion is that the majority of the rights are held by the maintainer and by the management in the foundation-maintained structure, which may provide less protection for the enforcement of academic freedom compared to the state-maintained construction.

Journal of Economic Literature (JEL) codes: D23, I23, I28

Keywords: higher education, autonomy, academic freedom, education policy