Polgári kori közigazgatásunk történeti jellemzői

 

Polgári Szemle, 18. évf. 4–6. szám, 2022, 178–188., DOI: 10.24307/psz.2022.1213

Prof. Dr. Máthé Gábor , az állam- és jogtudományok habilitált doktora, professor emeritus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Összefoglalás

A tanulmány a közigazgatási rendszerre meghatározó lényegi jellemzők rövid ismertetésére vállalkozik. A polgári nemzetállam és jogállam korrelációt tekintve hangsúlyozza, hogy az államot jogi szervezetnek kell tekintenünk. Az állam a jog formái között, a jog által létesített közintézmények összehangzó működésében létezik. A kiegyezést követően pedig a felelős kormány és a megyék viszonyát végül a centralista, municipalista politika teoretikusai határozták meg. A közigazgatás fejlődéstörténetének különös vonása, továbbá az önkormányzati és az államigazgatási hatáskör kettőssége, s a város korábbi jogi formációi helyébe lépő kizárólagos község, mely a törvényben előírt szervezetében működő helyhatóság. Igen sajátos továbbá költségvetési jogunk alakulása, noha a korabeli Európa valamennyi budget elemét, az angol, a francia és a német modellből merítette. Ugyanígy kiemelendő jellemzőként hangsúlyozzuk a nemzetállam attribútumát, a joghoz kötöttség princípiumát, s az osztrák-német mintavétellel felállított Közigazgatási Bíróságot. Ugyancsak magyar jogfejlődési sajátosságként értékelendő a törvényhozási felhatalmazáson alapuló közigazgatási szankcionáló eljárásunk is.

Kulcsszavak: jogállam, centralista - municipalista dichotómia, államháztartás - budget jog, joghoz kötöttség, Közigazgatási Bíróság

Historical Characteristics of our Public Administration

Summary

The study undertakes to provide a brief description of the essential characteristics defining the public administration system. Looking at the correlation between the civil nation-state and the rule of law, he emphasizes that we must consider the state as a legal organization. The state exists between the forms of law, in the coherent operation of public institutions established by law. After the compromise, the relationship between the responsible government and the counties was finally determined by the theorists of centralist and municipalist politics. A special feature of the history of the development of public administration is also the duality of municipal and state administration powers, and the exclusive municipality that replaces the previous legal formations of the city, which is a local authority operating in the organization prescribed by law. The development of our budget law is also very specific, even though it drew on all the budget elements of contemporary Europe from the English, French and German models. In the same way, we emphasize the attribute of the nation-state, the principle of being bound by law, and the Administrative Court, which was set up based on the Austrian-German model. Our administrative sanctioning procedure based on legislative authorization should also be evaluated as a characteristic feature of Hungarian legal development.

Keywords: rule of law, centralist - municipalist dichotomy, public administration - budget law, legal obligation, Administrative Court