Könyvismertetés Szebik Imre ‒ Zsugyel János: „A Miskolci Evangélikus Egyházközség 1945‒1997 közötti története” című könyvéről

Polgári Szemle, 18. évf. 1–3. szám, 2022, 379–383., DOI: 10.24307/psz.2022.1129

Dr. Zsugyel János , főszerkesztő, Miskolci Keresztény Szemle (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

 

Összefoglalás

A könyv, a mintegy két és fél évszázados múlttal rendelkező miskolci evangélikus egyházközség 1945‒1997 közötti történetét dolgozza fel. Miskolc város életében a két világháború közötti években jelentős szerepet játszott az akkor mintegy ötezer tagot számláló egyházközség, hiszen az Eperjesről áttelepült Evangélikus Jogakadémia és az Evangélikus Tanítóképző tanári karának és diákságának tevékenysége meghatározó módon alakította a város társadalmi- és közéletét. A kommunista hatalomátvételt követően az állam erőszakosan avatkozott be a gyülekezet életébe, meghatározó lelkészeit elüldözte, híveinek száma és aktivitása a társadalmi-gazdasági változások következtében megfogyatkozott. A múlt század hatvanas éveit követően ezt a folyamatot sikerült megállítani, majd a rendszerváltozás éveiben a kínálkozó lehetőségekkel élve megfordítani. A szerzők a küzdelmek, a helytállás és az átmenet éveiben keletkezett dokumentumok közlésével és elemzésével értékelik az események tanulságait. A hit- és kulturális szolgálat bemutatása mellett beszámol az egyházközség szociális és egyháztársadalmi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról is.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: N94

Kulcsszavak: egyházüldözés, evangélikus egyháztörténet, 1956-os forradalom, 1984. évi Lutheránus Világkongresszus

 

Book Review on „The History of the Evangelical Parish of Miskolc between 1945 and 1997” by Imre Szebik and János Zsugyel

Summary

The book traces the history of the Evangelical parish of Miskolc, which has a history of about two and a half centuries old dating from 1945 to 1997. During the interwar period, the parish of Miskolc played a significant role in the life of the city, which at that time had around 5,000 members. The activities of the faculty and students of the Evangelical Law Academy, and the Evangelical Teachers' Training College, which had relocated from Eperjes, had a decisive influence on the social and public life of the city. Following the communist takeover, the state intervened violently in the life of the congregation, expelling its leading pastors and reducing the number and activity of its followers as a result of socio-economic changes. After the 1960s, this process was halted, and then reversed in the years of the regime change. The authors assess the lessons of these events by presenting and analysing documents from the years of struggle, survival and transition. In addition to presenting the faith and cultural services, they also report on the social and ecclesial activities of the parish and its financial management.

Journal of Economic Literature (JEL) codes: N94

Keywords: Church persecution, evangelical church history, 1956 revolution, 1984 - Lutheran World Federation Seventh Assembly in Budapest, Hungary