• Kakuk Lilla

Recenzió a “Három István, három nemzeti ünnep, három példakép” című könyvről

Jelen recenzió célja, hogy röviden ismertesse Dr. Kukorelli István Három István, három nemzeti ünnep, három példakép című kötetét. A műben a három magyar államférfi, Szent István, Széchenyi István és Bibó István életművének nagyszerűsége saját műveiken, az őket méltató beszédek, esszék részletein keresztül rajzolódik ki. A szerző munkájában bemutatja a három példaképnek a magyar alkotmányosság fejlődéséhez való hozzájárulását, jellemük legfőbb vonásait és saját kapcsolódási pontjait a három életműhöz. 

Bővebben

  • Pető Zoltán – Koi Gyula

Meglátások Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon című monográfiájának négy kötetes legújabb kiadásáról - II. rész

Esszénk fő célja Schlett István életműve legjelentékenyebb hatású darabja harmadik és negyedik (appendix) kötete gondolati magvának megragadása. A politikai gondolkodás története Magyarországon című monográfia négykötetes legújabb kiadása kivételes vállalkozás. Jelen tanulmány multidiszciplináris irányú bemutatása a műnek. A szerzők különféle tudományterületek képviselői, úgymint politikatudományok, jogtudomány, illetőleg közigazgatás-tudomány. A dolgozat második részében vizsgáljuk a hazai politikai gondolkodás 1901 és 1931 közötti történetét, illetőleg az appendixkötet tartalmiságának egyes legjelentékenyebb elemeit.

Bővebben

  • Urbanovics Anna

Könyvismertetés Halmai Péter (szerk.) „Tagállami integrációs modellek. A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban” című tanulmánykötetéről

Jelen tanulmány a Halmai Péter akadémikus szerkesztésében 2019-ben megjelent „Tagállami integrációs modellek. A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban” című kötettel foglalkozik. Általános képet nyújt a kötetről, majd a központi témaként szolgáló európai uniós gazdasági integráció nemzetközileg magasan jegyzett szakirodalmáról ad bibliometriai elemzést. Ezen elemzés célja rávilágítani, hogy a kötet témájául választott kérdéskör aktuális és releváns, a benne közölt fejezetek pedig éppen a kellő mélységben, érdekes esettanulmányokkal bővítve járja körbe a legfontosabb kérdéseket és kihívásokat. A recenzió ezt követően tér rá a kötet egyes fejezeteinek tételes ismertetésére, végül pedig ezek alapján vonja le a következtetéseket.

Bővebben

  • Tóth Pál Péter

Lehet-e munkaviszony a gyermekvállalás? Recenzió a „Jövőnk a gyermek” című könyvről

Jelen tanulmány a Halmai Péter akadémikus szerkesztésében 2019-ben megjelent „Tagállami integrációs modellek. A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban” című kötettel foglalkozik. Általános képet nyújt a kötetről, majd a központi témaként szolgáló európai uniós gazdasági integráció nemzetközileg magasan jegyzett szakirodalmáról ad bibliometriai elemzést. Ezen elemzés célja rávilágítani, hogy a kötet témájául választott kérdéskör aktuális és releváns, a benne közölt fejezetek pedig éppen a kellő mélységben, érdekes esettanulmányokkal bővítve járja körbe a legfontosabb kérdéseket és kihívásokat. A recenzió ezt követően tér rá a kötet egyes fejezeteinek tételes ismertetésére, végül pedig ezek alapján vonja le a következtetéseket.

Bővebben

  • Zsugyel János

Könyvismertetés Szebik Imre ‒ Zsugyel János: „A Miskolci Evangélikus Egyházközség 1945‒1997 közötti története” című könyvéről

Dolgozatunkban bemutatjuk, hogy a rövid – „Trianoni békeszerződés környékén” kezdődő, és látszólag a rendszerváltásig tartó (rövid) – XX. század tanulságai mind a mai napig hatással vannak térségünk életére. Rámutatunk, hogy Közép-Európa nem csak meteorológiai, gazdasági fogalom, hanem ennél jóval több. Olyan közös sors, amelyet egymás ellen folytatott küzdelmek ugyanúgy alakítottak, mint az egymásra utaltság megtapasztalása. Olyan „szellemi királyság” ez, amelyik képes volt arra, hogy egyszerre adja a világ legjelentősebb filozófusait, fizikusait, zenészeit és festőit, és egyszerre legyen a világtörténelem legvéresebb háborúinak középpontja. Utalunk arra is, hogy ezt a „szellemi királyságot” hogyan alakították a vallási meggyőződések, azokon belül pedig a katolicizmus érdekeit képviselő vatikáni diplomácia.

Bővebben