2017. január - 12. évfolyam, 4-6. szám

Vízkelety Mariann – Lentner Csaba
Ötéves az Alaptörvény, hetvenéves a forint – Gondolatok az Alaptörvény Közpénzek fejezetéről és a nemzeti valuta hét évtizedes jubileumáról
Mariann Vízkelety
Five Years of the Fundamental Law, Seventy Years of the Forint – Thoughts on the Public Finances Chapter in the Fundamental Law and the Seventy Year Jubilee of the National Currency
Közpénzügyek, gazdaságpolitika, fenntartható fejlődés
Kovács Árpád
Szabályalapú költségvetés: út a költségvetési stabilitáshoz
Parragh Bianka
Versenyképességi kihívások és lehetséges gazdaságpolitikai válaszok a sharing economy világában
Giday András – Szegő Szilvia
A társadalombiztosítás megújításának keretei Magyarországon
Csiszárik-Kocsir Ágnes
Etikus pénzügyek, avagy a pénzügyek etikája
Darvay Sarolta – Nemcsók János – Ferenczy Áron
Fenntartható fejlődés
Járosi Márton – Kovács Pál
Ellátásbiztonság a villanyszolgáltatásban
Csermák Károly
Lakóépületek korszerűsítő felújításának költségelemzési és finanszírozási kérdései
Girst Noémi
Privatizációs trendek Lengyelországban
Szablics Bálint
Quo vadis, avagy a nemzetgazdaság és társadalom fejlődésének stratégiai kérdései
Szalai Ákos – Kolozsi Pál Péter
Mit kell tennünk egy versenyképesebb magyar gazdaságért?
Vállalkozás, munkaerőpiac, felsőoktatás
Kopátsy Sándor
Állítsuk talpára az oktatást!
Zoltán Zéman
Valuation of Authentic or “Misleading” Accounting Information in Preparation of Economic Decisions
Vehrer Adél – Belényesi Izabella
Erdélyi magyarok a romániai munkaerőpiacon
Fülöp Gábor – Csáfor Hajnalka – Nagy Levente – Papanek Gábor
Munkaerőhiány alacsony foglalkoztatás mellett
Nagy László
Munkanélküliség versus foglalkoztatottság
Bertalan Péter
Kutatási hálózatok
Hajós László – Czeglédi Csilla – Marosné Kuna Zsuzsanna – Szira Zoltán – Varga Erika
Felsőoktatásban végzettek vállalkozói szellemének és releváns munkaerőpiaci kompetenciáiknak megítélése
Varga Erika – Marosné Kuna Zsuzsanna – Miskolciné Mikáczó Andrea – Kollár Péter – Czeglédi Csilla
A hazai felsőfokú képzésben oktatott vállalkozói ismeretek hallgatói megítélése
Németh Szilárd – Németh Krisztina – Bugovics Zoltán
A fogyasztói etnocentrikus tendenciákra reagáló marketing-(rész)stratégiák
Kapa Mátyás
Aukciók a magyarországi felszámolási eljárásokban
Gondos Borbála
A Balaton északi partján lévő turisztikai szolgáltatók helyzete az elmúlt években
Peres Anna
A többnyelvűség didaktikájának lehetőségei a nyelvoktatásban
Tóthné Kardos Krisztina
A győri turizmus elemzése a lakosság véleményének figyelembevételével
Történelem, hagyományok
Hamza Gábor
Antonio Salieri, Liszt Ferenc tanára
N. Szabó József
A gazdaságtudományi elit a „népi demokratikus” forradalomban (1946 ősze – 1948)
Vehrer Adél
A farsangi rönkhúzás mint interetnikus hagyomány
Bruckner Éva
Egy elfelejtett magyar elit iskola: a késmárki líceum
Nagy Szebasztian
Páger Antal, a festőművész
Nemzetközi kitekintés
Lévai Imre – Szatmári Péter
Világrendszer-elemzés és dinamikus geopolitikai szemléletmód
Egedy Gergely
Brexit: szuverenitás versus szupranacionalitás
Tózsa István
Afrika-prognózis
Bacsó Róbert
A kárpátaljai hitelszövetkezetek helyzete az ukrajnai állami szabályozás tükrében
Szemjon Viktória
Az ukrán adórendszer múltja és jelene
Tatyana Kuznetsova
Impact of the Cost of Compliance on Business Performance
Tetyana Slyozko – Nataliya Zahorodnya
The Fourth Industrial Revolution: The Present and Future of Accounting and the Accounting Profession
Tudományos műhely, recenziók
Pinnyei Szabolcs
Milyen a gazdaság harmadik dimenziója?
Nagy Zoltán
Recenzió az új típusú állampénzügyek tudományosrendszertani könyveiről
Molnár Tamás
Egy „keserédes” történet – A magyarországi cukoripar privatizációja
Szabó Tamás
Recenzió Gellén Márton: Közigazgatás: reform után, átalakítás közben című könyvéről