2017. november - 13. évfolyam, 1-3. szám

Lentner Csaba
Ellenség a kapuk előtt
Csaba Lentner
Enemy at the Gates
Állampénzügyek
Novoszáth Péter
Karcsúsított kormányzás és rezsicsökkentés
Tatay Tibor – Neumanné Virág Ildikó – Lentner Csaba – Sági Judit
Az otthonteremtési támogatási rendszer értékelése egy kérdőíves vizsgálat tükrében
Becsey Zsolt
Makrogazdasági adatok az Európai Bizottság jelentéseinek függvényében
Tóth Róbert – Mester Éva – Szijártó Boglárka – Túróczi Imre – Zéman Zoltán
A vállalkozások beruházási döntéseinek elemzése és kontrollja
Szablics Bálint
Quo vadis, avagy a nemzetgazdaság és társadalom fejlődésének stratégiai kérdései (2. rész)
Schadl György
Az ingófoglalás alapvető szabályai a bírósági végrehajtási eljárás során
Regionális gazdaság
Fekete Dávid
A Modern Városok Program elemzési lehetőségei
Fekete Dávid
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ Győrben
Veres Lajos
Az állam gazdasági szerepvállalásának felértékelődése
Feketéné Czakó Katalin
Felsőoktatási intézmények és vállalkozásfejlesztés
Balassa Bernadett
Hatékony helyi gazdaságfejlesztés a Biblia alapján és napjainkban
Szabó Tamás
A területi versenyképesség és a közszolgáltatások hozzáférhetőségének kapcsolata
Donka Attila – Gyuricza László
Az állam szerepe az aktív turizmus fejlesztésében
Czimbalmos Róbert – Kovács Györgyi
A diverzifikáció és a multifunkcionalitás lehetőségei Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdálkodói körében
Társadalompolitika, történelem
Balassa Bence
Egy dicstelen történet. A dehumanizáció karrierje a 20. században
Nizalowski Attila
Egy nép, melyet tenyerén hordott az Isten. A lengyel felvilágosodásról Kościuszko halálának 200. évfordulóján
Paksi-Petró Csilla
Új és korszerű módszerek a közigazgatási vezetők képzésében
Horbulák Zsolt
Határforgalom Csehszlovákia és Magyarország között Csehszlovákia pártdokumentumai alapján
Bruckner Éva
Vagon- és barakkvárosok. A trianoni utódállamok menekültjeinek életkörülményei
Vehrer Adél
A török viseleti darabok hatása hazánkban a hódoltság korában
Nemzetközi gazdaság és társadalom
Hamza Gábor
Szent István törvényei európai összefüggésben
Kecskés András
A szuverén alapok önszabályozási mechanizmusa – a Santiago-elvek
Varga József
Az iszlám bankrendszer működése
Halász Vendel
Az egyéb érdekeltek jogi védelme az Európai Unió vállalatfelvásárlási szabályozásában
Bánfai Edina – Bujtár Zsolt – Ferencz Barnabás
Lehetőségek és veszélyek az offshore-jelenségben
Szőke Brigitta – Mack István
Válságkezelés a visegrádi négyek országaiban
Bábosik Mária
Innovációs terek és technológiai fejlődés. Tudományos parkok Tajvanon
József Golovics
Contemporary Realism in Theory and Practice. The Case of the Ukrainian Crisis
Koudela Pál
A kínai diaszpóra
Gulyás Éva
Magyar és német tapasztalatok a xenofóbia terén
Maróti Dávid
A Második Osztrák Köztársaság az átmeneti időszakban
Tudományos műhely, recenziók
Iván Dániel – Koi Gyula
Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről
Kovács Kristóf
Az Opus Deitől a Provida Materig. Állambiztonsági hálózatok és egyházi kisközösségek (Bertalan Péter könyvéről)
Iván Dániel – Koi Gyula
Új Btk. kommentár I–VIII. kötet (frissítésekkel)